Valberedning

Vill du aktivera dig i klubben så tittar valberedningen just nu på att fylla platserna för Vice Ordförande, Stugvärd och Revisor.

Slå en signal till Tommy Andersson på telefon: 070-847 23 90 så berättar han mer om hur kul vi har i klubben. Går även att mejla paxton61@icloud.com men då får ni inte lyssna på hans sköna stämma.