Fisksätra

Fisksätra båtklubb är vår systerförening där många HBKare har sommar och vinterplats.

Fisksätra båtklubb

Fisksätra Båtkubbs Hemsida