Historik

Den 6 km. långa Hammarbyleden invigdes 1929 och på 30-talet fanns nere vid hamnområdet många båtägare som hyrde plats av Hamnstyrelsen.
De tillverkade sina egna bryggor och betalade på den tiden två kronor för en båtplats.
Så småningom insåg man, att det skulle vara fördelaktigt, om man kunde dela på de gemensamma kostnaderna för t ex en slip.

Detta ledde fram till att 1935 bildades HAMMARBYLEDENS MOTORBÅTSKLUBB – HBK – av ett tjugotal båtägare.

En viss stagnation inträffade under kriget, men efter 1945 blomstrade klubben upp igen,
då man fick ett större område och också byggdes den slip, som används än i dag.

Utanför Lindalssundet hyrdes en liten ö, som utnyttjades som klubbholme.
En egen fick man då Lilla Båtskobb inköptes 1950.
Där fanns redan Storstugan, Sommarstugan och en bod (Bergsstugan).

Då för tiden var båtarna små och ofta inte utrustade för övernattning och för att kunna utnyttja klubbholmen ordentligt,
så inreddes Bergsstugan och Söderstugan byggdes.

Fria lördagar förekom inte och efter en lång och ibland besvärlig resa, kom man ut sent på lördag eftermiddag,
men trots allt orkade man arbeta intensivt för allas trevnad.

Bryggor byggdes och 1957 började man med dansbanan och efter diverse påbyggnader stod den färdig i sitt nuvarande skick 1960.
Där kan man inte bara dansa utan även spela pingis och “leka”.

Vad som händer inom HBK nu för tiden…kan ni få en inblick i under “Presentation”,
där vi kort redogör litet för våra aktiviteter under ett år i klubbens regi