Styrelsen

André Ingrosso
Ordförande
Telefon: 070-246 72 16
Kenneth Högblom
Vice Ordförande och Valberedning
Telefon: 070-450 83 92
Michael Öhman
Sekreterare
Telefon: 070-087 82 56
Peter Falchi
Vice sekreterare
Björn högblom
Kassör
Christer Edlind
Ledamot / Nyckelansvarig
Telefon: 070-763 15 59
P-A Söderdahl
Hamnkapten H-hamnen & SMBF-representant
Telefon: 070-573 43 27
Tommy Andersson
Hamnfogde och Valberedning
Telefon: 070-847 23 90
Vakant tf. Tommy Andersson
Hamnfogde Sätra
Telefon: 070-847 23 90
Henrik Molin Korsell
Sammankallande Holmkommitté
Telefon: 070 - 269 59 65
Malin Andrén
Klubbmästare och Festkommittén
Christian Wiberg
Miljöombud
Michael Andersson
Revisor
Telefon: 070-562 55 31
Carl Gustafsson
Revisor
Telefon: 073-500 25 25
Fredrik Lindkvist
Suppleant
Telefon: 070-604 19 19
Carl Gustafsson
Webmaster
Telefon: 0735002525