Styrelsen

P-A Söderdahl
Ordförande och SMBF-representant
Telefon: 070-573 43 27
Magdalena Hallberg
Klubbmästare och Festkommittén
Telefon: 072-222 60 76
Mikael Hallberg
Festkommittén
Telefon: -
André Ingrosso
Vice Ordförande
Telefon: 070-246 72 16
Michael Öhman
Miljöombud
Telefon: 070-087 82 56
Ing-Marie Nilsson
Kassör
Telefon: 070-2345714
Telefontid: Sönd-Torsd 18:00-20:00
Michael Andersson
Revisor
Telefon: 070-562 55 31
Christer Edlind
Vice kassör
Telefon: 070-763 15 59
Marie Zachrisson
Sekreterare
Telefon: 070-359 55 60
Telefontid: Sönd-Torsd 18:00-20:00
Katrin Björkman
Revisor
Tommy Andersson
Hamnfogde och Valberedning
Telefon: 070-847 23 90
Kenneth Högblom
Valberedning och Holmkommittén
Telefon: 070-450 83 92
Peter Falchi
Vice sekreterare
Pelle Skoog
Tillsyningsman H-hamnen
Telefon: 070728 58 94
Hasse Holm
Hamnfogde Sätra
Telefon: 070-667 48 46
Fredrik Lindkvist
Suppleant
Telefon: 070-604 19 19