Styrelsen

André Ingrosso
Ordförande
Telefon: 070-820 28 11
Kenneth Högblom
Vice Ordförande och Valberedning
Michael Öhman
Sekreterare
Peter Falchi
Vice sekreterare
Björn högblom
Kassör
Christer Edlind
Ledamot / Nyckelansvarig
Kenneth Högblom
Hamnkapten H-hamnen
Tommy Andersson
Hamnfogde och Valberedning
Vakant tf. Tommy Andersson
Hamnfogde Sätra
Jonas Määttä
Sammankallande Holmkommitté
Telefon: 072 - 966 66 38
Malin Andrén
Klubbmästare och Festkommittén
Christian Wiberg
Miljöombud
Michael Andersson
Revisor
Carl Gustafsson
Revisor
Fredrik Lindkvist
Suppleant
Carl Gustafsson
Webmaster