Holmkommittén

Det är vi som representerar holmkommittén på Lilla Båtskobb. Tillsammans med alla medlemmar försöker vi kontinuerligt att underhålla och förbättra vår fina klubbholme. En av oss är alltid på plats under helgerna (åtminstone Söndagar) under säsongen för att säkertställa att bl.a sopor och dass hanteras.

.

Inte allt för sällan så pågår även reparationsarbeten på holmen. Vi är alltid tacksamma att få input på förbättringar, och givetvis alltid tacksamma för en hjälpande hand med pågående arbeten.

.

.

Henrik Korsell
070-269 59 65
Robert Andrén
070 - 206 21 59
Jonas Määttä
072 - 966 66 38
Claes Högblom
072 - 341 26 34
Julius Kis
Michael Wirbing