Arbetsplikt 2024

OBS: Anmälan görs i Båtunionens BAS-system. Länk här

Instruktion för BAS. Länk här

Arbetsplikten är obligatorisk för alla aktiva medlemmar som har sommar- och/eller vinter-plats i HBK:s regi. Detta inkluderar i dagsläget, hamnen i Fisksätra och Henriksdal, samt Skogsö och Sätra.

Arbetsplikten består av ett tillfälle per år, och omfattar ca 4 timmars arbete.

I år är arbetsplikterna fördelade enligt följande:

18 maj 9-13 samt 14-18

19 maj 9-13

8 juni 9-13 samt 14-18

9 juni 9-13

14 september 9-13 samt 14-18 ved huggning

15 september 9-13 ved huggning

Alla arbetsplikter är förlagda till vår klubbholme Lilla Båtskobb (N 59° 30, 78´ E 018° 10, 11´)

OBS: Ingen gemensam transport anordnas.

Klubben serverar kaffe och lättare lunch 13-14.

Utebliven arbetsinsats debiteras med 2000:-.

(Vid upprepad frånvaro tilldelas medlemmen en varning, och kan riskera uteslutning ur klubben)

Håll er alltid uppdaterad via klubbens hemsida www.hammarbyledensmbk.one.

Med hopp om en strålande båtsommar!

Styrelsen i HBK