Presentation

Klubben HBK har drygt 300 medlemmar, familjemedlemmar och hedersmedlemmar medräknade.

HBK’s hemmahamn är i Hammarby sjö, och har även ett mångårigt samarbete med Fisksätra båtklubb
där vi har ett antal sommarplatser, samt vinterplatser på Skogsö.

Vår egen klubbholme, Lilla Båtskobb, ligger belägen strax NNV om Smådalarö och ca 20NM från hemmahamnen i Hammarby Sjö.

Vi hoppas att Du på detta sätt ska få en inblick i vad vi gör i HBK och känna dig varmt välkommen att deltaga i våra aktiviteter.


 

 

HAMMARBYLEDENS MOTORBÅTSKLUBB

BOX 151 03, 104 65 STOCKHOLM
PLUSGIRO 16 87 86-2

Info om HBK via e-post:  sekreterare.hbk@gmail.com
och  
ordforandehbk@gmail.com