Ansökan medlemskap

Information och regelverk för antagande av nya medlemmar!

  • Endast aktivt medlemskap gäller vid ny medlemsansökan.
  • Aktiv medlem skall inneha båt eller snarast anskaffa båt.
  • Aktiv medlem måste ha sin båt i någon av HBK:s hamn, och/eller vinterplatser.
  • Godkänd båtförsäkring är ett krav, och dessa uppgifter skall anges tydligt på ansökan.
  • Minst förarbevis, är ett krav för ansökan.
  • Tydliga referenser skall anges på ansökan.
  • När klubben godkänt en ny medlem så är denne automatiskt provmedlem i 2 år.

VIKTIG information för dig som anmält dig eller tänker anmäla dig!


ANSÖKAN TILL KÖN TILL HENRIKSDALSHAMNEN


Att anmäla sig:

Så här gör du för att ställa dig i kö till Henriksdalshamnen:

Läs igenom medlemsvillkoren.

Fyll i en ansökningsblankett i  Pdf  alternativt  Word och maila till sekreterare@hammarbyledensmbk.se

Samtidigt sätter du in 200:- på vårt pg (pga av för många anmälningar trots stängd kö har vi tagit bort kontonummer från hemsidan) Kostnaden är 200:-/år och den sökande ansvarar själv för att betalning sker senast 31/1 varje år. Utebliven betalning = förlorad köplats.

Byter du kontaktuppgifter under kötiden skall dessa uppdateras genom mail till sekreteraren.

Maxlängd på båt i hamnen är 30 fot och maxbredd är 3,10 m.

Medlemskap och tilldelning av plats:

Medlemskap i HBK är en förutsättning för att kunna tilldelas en båtplats i Henriksdalshamnen.

Den som står i tur för medlemskap och båtplats måste ha en båt som passar den lediga platsen som erbjuds. I annat fall går platserbjudandet till nästa i kön. Den förstnämnde kommer att ha sin plats kvar i kön.

Det finns en intern kö för de som redan är medlemmar i HBK, men som har anmält att de för tillfället inte är i behov av någon båtplats i Henriksdalshamnen. Den interna kön består för närvarande av 18 medlemmar. Antalet kan komma att variera, bl.a. om någon av dessa lämnar HBK eller meddelar att de inte längre innehar någon båt, men vill ha möjlighet att åter ha båtplats.

Redovisning av köplats:

Redovisningen görs löpande, med den interna listan först. På hemsidan redovisas endast köplatsen för de som köar för medlemskap och båtplats och uppdateras vid behov.

Efter ni har blivit erbjuden hamnplats och tackat ja:

Ni kommer då bli medlemmar i HBK (2 första åren provmedlemskap), och kommer ha samma förmåner och förpliktelse som övriga medlemmar. Bekanta er med vår båtklubb, genom att läsa vår information på hemsidan, samt läsa igenom våra stadgar.