Köplatsinfo

Köplatsinfo

2023-11-12

Kön till Henriksdalshamnen är öppen igen för nya ansökningar

Köplatsinformation HBK Henriksdalshamnen

Observera reglerna för bibehållande av köplats.  Regler

Försenad inbetalning innebär ny köplats.

Övrig information om redovisning av kö, medlemskap och tilldelning av plats hittar du   HÄR

Medlemskap och tilldelning av plats:

Medlemskap i HBK är en förutsättning för att kunna tilldelas en båtplats i Henriksdalshamnen.

Den som står i tur för medlemskap och båtplats måste ha en båt som passar den lediga platsen som erbjuds. I annat fall går platserbjudandet till nästa i kön. Den förstnämnde kommer att ha sin plats kvar i kön.

Det finns en intern kö för de som redan är medlemmar i HBK, men som har anmält att de för tillfället inte är i behov av någon båtplats i Henriksdalshamnen. Antalet kan komma att variera, bl.a. om någon av dessa lämnar HBK eller meddelar att de inte längre innehar någon båt, men vill ha möjlighet att åter ha båtplats.

kolista20220502