Gamla hemsidan

Fr.o.m. 8 januari 2019 kommer den HBKs gamla sidan inte längre att vara tillgänglig.

Länkning till den gamla sidan har därmed upphört

fd. webbansvarig

Lars Lindholm