Vinterplats Skogsö

Som medlem i HBK kan du söka vinterplats på Skogsö i Saltsjöbaden. Ansökan gör du när du loggat in på FBKs hemsida.

Välj länk på vänster sida: “Ansökan Skogsö”

Komplettera ansökningen med eventuella uppgifter som inte har fyllts i automatiskt.