Många förslag och idéer

Hej !

.

Inom holmkommittén får vi in en hel del förslag och förbättringar på vad som skulle göra vår klubb och klubbholme ännu bättre. Vi är otroligt tacksamma för att dessa idéer kommer fram. Vi vill dock påminna om att förbättringar & förändringar som t.ex. innebär stora investeringar eller förändring i stadgar måste skickas in som motion till styrelsen. (Detta är med andra ord inget som hanteras automatiskt av Holmkommitten).

.

Hälsningar

Holmkommitten