17 juni bryts strömmen i H-hamnen

Mellan klockan 11 – 13 kommer Ellevio att byta el-mätare i H-hamnen och därför kommer strömmen att vara avstängd den 17 juini mellan 11-13