Årsmöte 2021

Årsmötet brukar traditionellt hållas i slutet av Februari. På grund av pandemin ser sig styrelsen nödgade att flytta årsmötet till september.

Styrelsen