Årsmöte 2021:2

Tisdagen den 15 Februari 2022 håller HBK årsmöte kl 19,00 i Åsö föreningsråds samlingslokaler Pumpan, i Sofia salen Färgargårdstorget 1.

Förslag till dagordning