Medlemskap och tilldelning av plats

Hammarbyledens Motorbåtsklubb (HBK) 2019-02-10

 

Kölistan för hamnplatser i Henriksdalshamnen i Hammarby Sjö

är fr.o.m. 2019-02-10 öppen igen för nya anmälningar.

 

Innan du anmäler dig:

 

Läs igenom HBKs information och regelverk för antagande av nya medlemmar Här

 

Att anmäla sig:

 

Så här gör du för att ställa dig i kö till Henriksdalshamnen:

 

Läs igenom medlemsvillkoren.

 

Fyll i en medlemsansökan och maila till sekreterare.hbk@gmail.com.

 

Alternativt skicka ansökan med post till:

HAMMARBYLEDENS MOTORBÅTSKLUBB

Marie Zachrisson

Elgentorpsvägen 18, 3 tr

146 30 TULLINGE

 

Samtidigt sätter du in 200:- på vårt pg 16 87 86-2. Kostnaden är 200:-/år och den sökande ansvarar själv för att betalning sker senast 31/1 varje år. Utebliven betalning = förlorad köplats.

 

Byter du kontaktuppgifter under kötiden skall dessa uppdateras genom mail till sekreteraren.

 

Maxlängd på båt i hamnen är 30 fot och maxbredd är 3,10 m.

 

Medlemskap och tilldelning av plats:

 

Medlemskap i HBK är en förutsättning för att kunna tilldelas en båtplats i Henriksdalshamnen.

 

Den som står i tur för medlemskap och båtplats måste ha en båt som passar den lediga platsen som erbjuds. I annat fall går platserbjudandet till nästa i kön. Den förstnämnde kommer att ha sin plats kvar i kön.

 

Det finns en intern kö för de som redan är medlemmar i HBK, men som har anmält att de för tillfället inte är i behov av någon båtplats i Henriksdalshamnen. Antalet kan komma att variera, bl.a. om någon av dessa lämnar HBK eller meddelar att de inte längre innehar någon båt, men vill ha möjlighet att åter ha båtplats.

 

Redovisning av köplats:

 

På hemsidan redovisas endast köplatsen för de som köar för medlemskap och båtplats.

 

Efter ni har blivit erbjuden hamnplats och tackat ja:

 

Ni kommer då bli medlemmar i HBK (2 första åren provmedlemskap), och kommer ha samma förmåner och förpliktelse som övriga medlemmar. Bekanta er med vår båtklubb, genom att läsa vår information på hemsidan, samt läsa igenom våra stadgar.

 

Styrelsen

 

Hammarbyledens Motorbåtsklubb (HBK)